Cách chèn link vào chữ, hình ảnh trong html

Chèn link vào chữ và hình ảnh trong html là những thẻ cơ bản và dễ sử dụng, nếu các bạn mới tìm hiểu về html thì có tham khảo

Chèn link vào chữ:

HTML Code:
<a href="https://vforum.vn" target="_blank" title="Click để vào diễn đàn Vforum.vn">Diễn đàn tin học Vforum.vn</a>
Trong đó
  • href="https://vforum.vn": Link click ra
  • target="_blank" : Để click hiển thị ra cửa sổ mới
  • title="Click để vào diễn đàn Vforum.vn": chữ hiển thị khi rê chuột vào chữ

Và ta sẽ có kết quả như sau:
Diễn đàn tin học Vforum.vn

chữ hiểu thị sẽ là Diễn đàn tin học Vforum.vn và click vào link sẽ ra link của vforum.vn

Chèn link vào ảnh trong html

Tương tự việc chèn link vào chữ thì chèn link vào ảnh các bạn cũng làm tương tự.

HTML Code:
<a href="https://vforum.vn" target="_blank"><img src="https://vforum.vn/diendan/images/logo/logof.png" alt="logo vforum.vn" /></a>

Các thuộc tính cũng y như trên, bạn chỉ cần thay đôi đường link và đường dẫn hình ảnh là có thể tạo 1 liên kết link khi click vào hình ảnh

Kết quả sẽ là:


Khi click vào hình sẽ ra link đã chèn vào