Các thẻ cơ bản html - www.giiang.net

Subscribe Us

ads

November 6, 2018

Các thẻ cơ bản html

1. Hình

            <img alt='Bạn là chủ website?' class='image_left8 mar_top13' src='http://s.huypv.net/ultra/img/website3.png'/>

2. Hướng dẫn chèn liên kết

<a href="Link" rel="nofollow">Tên</a>

3. Hướng dẫn viết chữ Đậm:

 <b>Text</b>

4. Hướng dẫn viết chữ Nghiêng: 

<i>Text</i>