Biểu hiện tuổi già! - www.giiang.net

Subscribe Us

ads

September 8, 2016

Biểu hiện tuổi già!

Khi càng sống lâu năm, người ta thường trở nên sâu sắc và chính chắn, mọi hành động đều có suy nghĩ thấu đáo và nặng tình cảm. Vì đến độ tuổi càng cao, người ta đã chứng kiến những câu chuyện đời, những cuộc đấu đá hơn thua rồi cũng không để làm gì, hơn nữa là khi càng cao tuổi, họ đã dần chứng kiến những cuộc chia ly quanh đời sống, tường tận thấy được những người thân yêu của mình lần lượt bỏ họ ra đi, để đến một nơi mà không bao giờ có cơ hội gặp nhau nữa. Vì lẽ đó, họ hiểu ra rằng, cũng có ngày đó đến với mình, và không xa đâu.

Họ trở nên sâu lắng hơn, suy nghĩ nhiều hơn và tình cảm hơn.
Thế nên ta thường thấy, những người lớn trong dòng họ của mình, luôn là người cầm trịch các mối quan hệ gia đình, chính họ là những điểm tựa và chỗ để người trẻ quay về. Ta cũng thường thấy họ hay chú trọng đến sự đoàn kết, dành hết thời gian trong ngày để quan tâm người khác, điện thoại hỏi han con cháu, chú ý đến các lễ nghi thờ cúng trong nhà.
Khi bạn đã có những biểu hiện ấy, tính cách ấy có nghĩa là bạn đã già rồi đấy!

No comments:

Post a Comment