Một số style tiện ích Popular Posts cho blog - www.giiang.net

Subscribe Us

ads

September 25, 2010

Một số style tiện ích Popular Posts cho blogPopular Posts là tiện ích mà hầu hết các blogger đều áp dụng đối với blog của mình. Theo mình thì lí do rất đơn giản là nó rất tiện lợi, giúp độc giả có thể biết được những bài viết được nhiều người quan tâm. Bài viết này mình sẽ chia sẻ một số style của tiện ích Popular Posts, các bạn có thể lựa chọn style phù hợp để áp dụng cho blog. Sau đây là các bước thực hiện thủ thuật:Bước 1: Tại trang quản trị blog, các bạn vào Bố cục, tạo một tiện ích Popular Posts (Bài đăng phổ biến), tùy chỉnh các thông số cho tiện ích và lưu lại. (nếu blog của bạn đã có tiện ích Popular Posts thì bỏ qua bước này)
Bước 2: Vào Mẫu → Chỉnh sửa HTML → Chèn code CSS của style mà bạn thích vào trước thẻ ]]></b:skin>. Sau đây là một số style để các bạn lựa chọn:
  • Kiểu 1:
Tổng hợp một số style tiện ích Popular Posts cho blog
Code:
#PopularPosts1 h2{
padding:7px 0 3px 0;
width:100%;
font-size:1.3em;
margin-bottom:10px;
font-size:18px;
text-indent:-12px; text-align:center;
color: #757575; /* màu tiêu đề của tiện ích */
} #PopularPosts1 ul{
counter-reset:li;
list-style:none; padding:8px 0px 1px;
#PopularPosts1 li{
left:-7px; width:290px; } position:relative;
left:-5px;
margin:0 0 10px 0; padding: 3px 2px 0 17px; width:285px; }
display: block;
#PopularPosts1 ul li{ background: #eee; position: relative;
text-decoration: none;
padding: .4em .2em .4em 2em; *padding: .2em; margin: .5em 0; background: #ddd;
content: counter(li);
border-radius: .3em; transition: all .3s ease-out; } #PopularPosts1 ul li:before{
line-height: 2em;
counter-increment: li; position: absolute; top: 50%; margin: -1.3em; height: 2em; width: 2em;
color: #fff; /* màu của số đếm */
font-size: 15px;
background: #FB8835; /* màu nền của số đếm */
border: .2em solid #fff; /* màu đường viền */
-webkit-box-shadow: 0 8px 5px -7px #888;
-moz-box-shadow: 0 8px 5px -7px #888;
text-align: center;
box-shadow: 0 8px 5px -7px #888; font-weight: bold;
transition: all .3s ease-out;
border-radius: 2em; position: absolute; left: 0; }
#PopularPosts1 ul li:hover:before{
#PopularPosts1 ul li:hover{ background: #eee; } transform: rotate(360deg); }
font: 14px Georgia, serif; /* kích cỡ và font chữ */
#PopularPosts1 ul li a{
text-shadow: 0 -1px 2px #fff;
min-height:25px;
color: #444; display:block;
text-transform: uppercase;
text-decoration:none; }
}
#PopularPosts1 ul li a:hover{
color: #444;

  • Kiểu 2:
Tổng hợp một số style tiện ích Popular Posts cho blog
Code:
#PopularPosts1 h2{
position:relative;
padding:8px 10px 6px 10px;
width:100%; margin-bottom: 5px;
text-align:left;
font-size:17px; color:#757575; }
counter-reset:li;
#PopularPosts1 ul{ list-style:none; padding:10px;
width:100%;
left:-8px; width:100%; } #PopularPosts1 li{
padding:4px 5px;
position:relative; left:0; margin:0 0 1px 12px; }
counter-increment: li;
#PopularPosts1 ul li:before{ content: counter(li); position: absolute;
width: 2em;
left: -30px; top: 50%; margin-top: -13px; background: #8E8E8E; height: 1.9em;
font-size: 14px;
line-height: 2em; text-align: center; font-weight: bold; color: #fff; }
top: 50%;
#PopularPosts1 ul li:after{ position: absolute; content: ''; left: -2px; margin-top: -.7em;
border-left:10px solid #8E8E8E;
width: 0; height: 0; border-top: 8px solid transparent; border-bottom: 8px solid transparent; }
#PopularPosts1 ul li {
#PopularPosts1 ul li a{ color: #444; text-decoration: none; font-size:15px; } position: relative; display: block;
transition: all .3s ease-out;
padding: .4em .4em .4em .8em; *padding: .4em; margin: .5em 0 .5em 0.4em; background: #ddd; text-decoration:none; transition: all .1s ease-in-out;
}
} #PopularPosts1 ul li:hover{ background: #eee; } #PopularPosts1 ul li a:hover{ color:#444;
margin-left:3px;

  • Kiểu 3:
Tổng hợp một số style tiện ích Popular Posts cho blog
Code:
#PopularPosts1 h2{
position:relative;
padding:8px 63px 6px 17px;
right:-2px; width:100%;
background:#4F4F4F;
margin:0; font-size:16px;
text-indent:18px;
color:#f2f2f2; text-align:left; }
position:absolute;
#PopularPosts1 h2:before{ content:""; top:36px; right:0px;
border-bottom:12px outset transparent;
width: 0px; height: 0px; border-left:12px solid #000000; }
left:-5px;
#PopularPosts1 h2:after{ position:absolute; content:""; top:-6px; width: 0px;
border-top:24px outset transparent;
height: 0px; border-bottom:24px outset transparent; border-left:24px solid #ffffff; }
}
#PopularPosts1 ul{ list-style:none; counter-reset:li; padding:10px; left:-8px; width:100%;
padding:10px 4px 0 5px;
#PopularPosts1 li{ width:100%; position:relative; left:0; margin:7px 0 16px 12px; }
left:-20px;
#PopularPosts1 ul li:before{ content:counter(li); counter-increment:li; position:absolute; top:-2px;
color: #666;
font-size:35px; width:20px; color:#888888; } #PopularPosts1 ul li a{ display:block; font-size:16px;
color:#3366FF;
text-decoration:none; transition: all .1s ease-in-out;font-weight: bold; } #PopularPosts1 ul li a:hover{ margin-left:3px;
}

  • Kiểu 4:
Tổng hợp một số style tiện ích Popular Posts cho blog
Code:
#PopularPosts1 h2{
padding:8px 10px 3px 0;
width:100%; margin:0;
position:relative;
font-size:16px; left:-20px;
border-bottom:2px solid #ccc;
display:block; } #PopularPosts1 ul{
padding:10px;
list-style:none; counter-reset:li; width:100%; }
left:0;
#PopularPosts1 li{ width:100%; position:relative;
#PopularPosts1 ul li:before{
margin:0 0 6px 10px; padding:4px 5px; } content:counter(li);
font-size:21px;
counter-increment:li; position:absolute; top:3px; left:-39px; width:28px;
text-indent:9px;
height:28px; border-radius: 50%; color:#777; border: 2px solid #ddd; padding:0; }
margin:0;
#PopularPosts1 ul li a{ display:block; position:relative; left:-45px; width:100%; min-height:28px;
#PopularPosts1 ul li a:hover{
padding: 5px 3px 3px 39px; color:#333; text-decoration:none; font-size:14px; font-style: italic; } color:#3366ff;
}
margin-left:3px;
Chúc các bạn thành công !