Xóa bỏ dòng chữ: hiển thị các bài đăng có nhãn - www.giiang.net

Subscribe Us

ads

May 9, 2014

Xóa bỏ dòng chữ: hiển thị các bài đăng có nhãn


Trong Blogspot, mỗi khi ta bấm vào xem nhãn của bài viết thường xuất hiện thông báo "Hiển thị các bài đăng có nhãn...Hiển thị tất cả bài đăng" (Với blog dùng ngôn ngữ tiếng Anh là "Showing posts with label ... Show all posts") như bên dưới:
Dòng thông báo với blog sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt
Dòng thông báo với blog sử dụng ngôn ngữ tiếng Anh
Nếu bạn muốn xóa dòng thông báo này,Hãy thực hiện theo các bước bên dưới:
1. Đăng nhập vào Blogger
2. Chọn Mẫu → Chỉnh sửa HTML
Ở bước 3 dưới này mình sẽ hướng dẫn theo 2 cách,tùy vào giao diện bạn sử dụng mà sửa.Nếu cách 3.1 không được thì làm lại theo cách 3.2 
Cách 3.1 Chèn đọan code sau vào phía trên dòng ]]></b:skin>
 

.status-msg-wrap{
display:none;
}
 Cách 3.2 Bạn tìm đến đoạn code bên dưới:
<b:includable id='status-message'>
<b:if cond='data:navMessage'>
<div class='status-msg-wrap'>
<div class='status-msg-body'>
<data:navMessage/>
</div>
<div class='status-msg-border'>
<div class='status-msg-bg'>
<div class='status-msg-hidden'><data:navMessage/></div>
</div>
</div>
</div>
<div style='clear: both;'/>
</b:if>
</b:includable>
 Bạn thay toàn bộ đoạn code trên bằng đoạn code dưới này:
<b:includable id='status-message'>
<b:if cond='data:navMessage'>
<div>
</div>
<div style='clear: both;'/>
</b:if>
</b:includable>
4. Lưu mẫu
5. Bạn kiểm tra xem thông báo này còn không nhé.
Chúc các bạn thành công !http://www.dophuquy.com/