Thay đổi kích thước ảnh bài đăng phổ biến - www.giiang.net

Subscribe Us

ads

May 9, 2014

Thay đổi kích thước ảnh bài đăng phổ biến


Bạn Hằng có địa chỉ email nshv26..@gmail.com có hỏi: "Chào bạn, bạn có thể hướng dẫn mình thay đổi kích thước ảnh đại diện của bài viết trong mục Bài đăng phổ biến của Blogger được không? Vì mục này mình không cho hiển thị đoạn trích dẫn nên muốn hình ảnh nhỏ lại cho bằng với phần tiêu đề bài viết. Cảm ơn bạn nhiều nhé!"
Chào bạn!,
Mặc định hình ảnh hiển thị trong tiện íchBài đăng phổ biến (Popular) của Blogger/Blogspot có kích thước là 72px*72px.
Để thay đổi kích thước ảnh này, bạn chỉ việc thêm đoạn mã CSS dưới đây vào ngay trước ]]></b:skin>trong template đang sử dụng:
#PopularPosts1 .item-thumbnail img{width:65px; height:60px}
Với 6560 lần lượt là chiều rộng và chiều cao của ảnh. Bạn có thể thay đổi với giá trị phù hợp.
Lưu ý: Hình ảnh sẽ mờ đi nếu bạn tăng kích thước lớn hơn kích thước mặc định của ảnh (tức là lớn hơn 72px), còn nếu bạn giảm kích thước xuống thì không vấn đề gì.

http://www.dophuquy.com/