Bỏ dòng chữ "Đăng ký: Đăng nhận xét (atom) - www.giiang.net

Subscribe Us

ads

May 9, 2014

Bỏ dòng chữ "Đăng ký: Đăng nhận xét (atom)


Nếu bạn thấy dòng liên kết "Đăng ký: Đăng Nhận xét (Atom)" (tiếng Anh:Subscribe to: Posts (Atom)) trong Blogger không cần thiết và làm mất thẩm mỹ, bạn có thể bỏ dòng chữ này bằng 2 cách. Bạn hãy chọn cách thích hợp để thực hiện.


Bỏ dòng chữ "Đăng ký: Đăng Nhận xét (Atom)" (Blogger)

Hướng dẫn

1. Bạn vào Mẫu, chọn Chỉnh sửa HTML
2. Bạn chỉ cần thực hiện 1 trong 2 cách bên dưới:
Cách 1:
Bấm Ctrl+F để tìm Mã:
]]></b:skin>
Bạn chèn đoạn mã dưới này vào trước ]]></b:skin>:
.feed-links{display:none !important;}
Cách 2:
Bấm Ctrl+F để tìm và xóa mã dưới này:
<b:include data=’feedLinks’ name=’feedLinksBody’/>
3. Lưu mẫu để hoàn thành.
Chúc các bạn thành công!

http://www.dophuquy.com/