- www.giiang.net

Subscribe Us

ads

May 22, 2012

Tượng cầu thủ Owen này được tặng từ một người bạn tên Thảo, trong một lần đi Co-op Mark Long Xuyên, chúng tôi có những kỷ niệm không nhiều nhưng rất lãng mạn, nhưng vì khác nhau về tôn giáo, nên không tạo nhiều cơ hội cho nhau. Giờ đây Thảo đã có gia đình nhỏ và đang định cư  tại Úc

No comments:

Post a Comment