Một buổi ăn chơi thác loạn cùng học trò (5/2012)


Đây là lớp chủ nhiệm tại nhà riêng. KTTM 14A.Nhập mâm khí thế.. Điểm danh trước khi vào trận
Bắt đầu từ nhân vật có cái áo màu đen là Tuyết Mai, kế bên là Hoàng lớp trưởng, người đang khí thế gắp là Duy, người đang ngồi đối diện là Tới

Trung tâm là chủ tọa: chủ nhà kiêm GVCN. Người ngồi gần là An, My, Ngoc Anh.


Tình hình là thiếu, nhưng không sao, quan trọng là vui


0 Response to "Một buổi ăn chơi thác loạn cùng học trò (5/2012)"

Post a Comment

Friends list