Món quà này do một người bạn gái học bên ngành sư  phạm địa lý tặng năm 2006, bây giờ nghe nói bạn đã có gia đình nhỏ và giảng dạy tại Thoại Sơn An Giang -


0 Response to " "

Post a Comment

Friends list