N.T.Y.P - www.giiang.net

Subscribe Us

ads

March 19, 2012

N.T.Y.PMến thương anh em chỉ biết có một điều …
Là chưa từng có ai là người ngoài gia đình từng là ân nhân của đời em , trừ người bác sĩ đã cố gắng cứu lấy mẹ em.
Cho đến hôm nay…chỉ anh là một người nữa có thể gọi vị ân nhân…

Em không thể biết , anh còn phải giúp đỡ em bao nhiêu lần nữa…
Em sợ lắm cuộc đời…
Ba mẹ con sức yếu và cô thế của em nhiều gian nan lắm….
Em đã cố vượt qua hết thảy…mà còn không biết có nổi không….
Ân nhân à…
Anh luôn cứ đi xa, ở xa…xa quá….không sao cả….
Nhưng hãy nhận nơi em một tấm lòng của sự nhớ ơn phải có…
Nhé…đại ân nhân, người chưa từng ghẻ lạnh với những khổ sở gian truân của người khác…giống như anh…Vâng, …giống hệt như anh..Ân nhân cao vợi của đời em..!

Best regards
Ngo Thi Yen Phi
DH9QT – Business adminitration, An Giang University
Hall B, Center Building, Ung Van Khiem Street, Long Xuyen City, An Giang
Province, Vietnam