Giang's Home

www.giiang.net

ads
Responsive Ads Here

Cái tôi!

Cái tôi hay tôi, trước tiên được hiểu là quyền sở hữu những gì thuộc về bản thân, bao gồm cái gì thuộc về vật chất lẫn tinh thần.
Cái tôi lớn nhất nó chính là thân tôi, cái mà tôi sở hữu nó từng khoảnh khắc trong cuộc đời này. Cái thân này là nguyên nhân để sinh ra những cái tôi thứ yếu khác, là những gì đi cạnh cái thân tôi như trang phục, ăn uống, phương tiện đi đứng, chỗ ở, vợ con...hay cả những cái tôi thuộc về tư tưởng như quan điểm của tôi, thói quen của tôi, uy tín của tôi, danh dự của tôi,...và khi đã lựa chọn ra được những cái gì thuộc về cái tôi đó thì phải bảo vệ nó quyết liệt, ai đụng đến thì coi chừng

No comments:

Post a Comment