Xóa bỏ 'Cung cấp bởi Blogger' - www.giiang.net

Subscribe Us

ads

October 28, 2015

Xóa bỏ 'Cung cấp bởi Blogger'


Dòng chữ 'Cung cấp bởi Blogger' (Powered by Blogger) chính là Attribution widget - một tiện ích được tích hợp sẵn trong blogspot mà khi vào phần bố cục (layout) cũng không xóa được.


Để xóa được ta sẽ làm theo cách sau.
Đăng nhập Blog > Vào Mẫu > Chỉnh sửa HTML > Ấn Ctrl F tìm chữ 'Attribution'
Tiếp theo để ý dòng
<b:widget id='Attribution1' locked='true' title='' type='Attribution'>

Thay từ true thành false rồi lưu mẫu lại.

Cuối cùng vào phần Bố cục, mở tiện ích [Định cấu hình Thuộc tính] Cung cấp bởi blogger . Lúc này ta sẽ thấy đã có thêm chữ Xóa bỏ, ấn Xóa bỏ và lưu lại là xong.