20 Ca khúc xưa


Những bản thu đầu tiên, hát mộc mạc và chưa có nhiều xử lý kỹ thuật, nhưng là những bài gắn nhiều kỷ niệm

Bài viết liên quan:

Copyright © / www.giiang.net

Template by : Urang-kurai / powered by :blogger