June 30, 2014

Đêm Tâm Sự _ Xuân Giang, Đào Kim Yến