Tạo menu lebel xổ xuống - www.giiang.net

Subscribe Us

ads

May 9, 2014

Tạo menu lebel xổ xuống


Nếu bạn thấy widget Labels mặc định của blogger (blogspot) chiếm diện tích blog (với những blog nhiều Labels), bạn có thể chuyển dạng hiển thị mặc định sang dạng Menu xổ xuống (Drop down Menu) gọn gàng như hình minh họa bên dưới.
Drop down menu for Labels
Menu cho Labels dạng list xổ xuống
Cách thực hiện:
1. Bạn chắc chắn là Blog của bạn đã có sẵn tiện ích Labels (Nhãn). Nếu chưa có bạn vào mục Thiết kế để thêm tiện ích này vào (Vì có tiện ích này bạn mới tìm được đoạn code ở bước 2 dưới đây ^^)
2. Vào mục Mẫu, chọn Chỉnh sửa HTML. Sau đó, bạn tìm đoạn code:
<b:widget id="'Label1'" locked="'false'" title="'Labels'" type="'Label'">
Nếu không thấy thì tìm lại bằng code này nhé (Tùy ngôn ngữ bạn đang sử dụng)
<b:widget id="'Label1'" locked="'false'" title="'Nhãn'" type="'Label'">
3. Thay đoạn code vừa tìm được bằng đoạn code bên dưới:
<b:widget id='Label1' locked='false' title='Labels' type='Label'>
<b:includable id='main'>
<b:if cond='data:title'>
<h2><data:title/></h2>
</b:if>
<div class='widget-content'>
<br/>
<select onchange='location=this.options[this.selectedIndex].value;' style='width:165px'>
<option>Chọn chủ đề bạn quan tâm</option>
<b:loop values='data:labels' var='label'>
<option expr:value='data:label.url'><data:label.name/>
(<data:label.count/>)
</option>
</b:loop>
</select>
<b:include name='quickedit'/>
</div>
</b:includable>
</b:widget>
Lưu ý: Bạn thay đổi kích thước chiều rộng (màu đỏ) và Chữ hiển thị (Màu xanh) cho phù hợp. Đoạn code trên sẽ hiển thị số bài viết trên mỗi nhãn. Nếu bạn không muốn hiển thị, hãy xóa đoạn codemàu xanh lá cây đi.
Chúc các bạn thành công!