Hướng dẫn đổi tài khoản email quản lý - www.giiang.net

Subscribe Us

ads

May 9, 2014

Hướng dẫn đổi tài khoản email quản lý


Bài viết này mình sẽ hướng dẫn cách chuyển đổi tài khoản Gmail quản lý Blogger sang tài khoản Gmail khác mà không làm mất những bài viết trước đó. Cách làm này dựa vào quản lý cấp phép Thêm tác giả sẵn có của Blogger.
Hướng dẫn: 
1. Bạn truy cập theo đường dẫn: Bảng điều khiển ~> Cài đặt ~>Quyền.
2. Tại mục Tác giả Blog, bạn bấm vào "Thêm tác giả" (1), sau đó nhập địa chỉ Gmail mới mà bạn muốn sử dụng để quản trị Blog này (2), bấm chọn "Mời" (3).
Các bước thay đổi email blogger, blogspot


3. Đăng nhập vào tài khoản Gmail mới, bấm vào liên kết xác nhận trong email có tiêu đề "Bạn đã được mời đóng góp vào ...". Sau đó đăng nhập vào Blogger. Tài khoản email mới lúc này chỉ có thể tham gia viết bài cho blog mà chưa có quyền quản trị. 
4. Vào lại Blogger theo đường dẫn bước 1 bằng tài khoản Gmail lúc đầu. Lúc này bạn sẽ thấy trong danh sách "Tác giả có thể đăng bài trên Blog này" đã có thêm tài khoản Gmail mới. Tiếp tục bấm vào "Cấp đặc quyền quản trị" ở tài khoản Gmail mới (4). Lúc này 2 tài khoản Gmail có quyền quản trị ngang nhau. 
5. Cuối cùng, vào lại Blogger theo đường dẫn bước 1 bằng tài khoản Gmail mới (tài khoản Gmail mới lúc này đã có quyền quản trị), Bấm "Xóa" tài khoản Gmail ban đầu nữa là xong!