Lọ nước hoa này được tặng từ Trâm trong một lần đi chơi, cô bạn thân khi về trường giảng dạy, bây giờ thì Trâm đã chuyển công tác lên Sài Gòn - 2009

Related Posts

Post a Comment

Đăng nhập email